OIU9HL13_edited.png

ניהול ופיקוח בנייה

20191119_141259_edited.jpg

שירות ניהול ופיקוח בנייה הכולל:

 

מפגש תיכנון עבודה ותיאום צפיות הלקוח, אדריכל והמפקח.

ביצוע מפגשים בשטח לתאום כל הגורמים הרלוונטים לפרוייקט קרי: קבלן שלד, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן איטום וכו...

 

בכל דיספלינה של סוג עבודה יבוצע מכרז בין קבלנים , כל קבלן ייבחן עפ"י מחיר , תמורה , ואיכות הקבלן , לבסוף יערוך מנהל הפרוייקט טבלת השוואת מחירים בין קבלנים והמלצות לבחירת קבלן מבצע.

 

תיאום ומעקב אחרי הביצוע:

מעקב אחרי הביצוע לפי לו”ז מתוכנן ודיווח למזמין.

 

עריכת ישיבות תאום עם המזמין, האדריכל והקבלנים עפ"י

הצורך, לצורך הסברים והנחיות.

 

דיווח שוטף למזמין ולאדריכל על ביצוע הפרויקט.