OIU9HL13_edited.png

אומדן עלויות

plans_edited.jpg

בעולם הבניה אחד הפרמטרים החשובים ביותר בבניית בית הוא כמובן עלות הפרויקט, בונים רבים ניגשים לפרויקט הבנייה עם כלל אצבע כזה או אחר לעלות הכוללת של הפרויקט, בדרך כלל מדובר במחיר למ"ר.

בחירה בכלל אצבע, או בניסיון של מישהו אחר (לחבר שלי זה עלה ככה וככה), עלולים להוביל אותנו להוצאות מיותרות ולא מתוכננות . ובמקרים חריגים אף לאי השלמת הפרויקט כמו שרצינו ואפילו לחוסר יכולת לסיים את בניית הבית.

במרבית המקרים "לא נשאר כסף" לפרגולה שרצינו, לחיפוי האבן המיוחד או לכל מני דברים אחרים.

ישנם מדריכים ומחשבונים רבים האמורים לסייע לנו בהערכת העלויות, חשוב לערוך אומדן אמיתי ככל שניתן לעלות הבית בהתאם לרצונות שלנו ולסטנדרטים שאנחנו מצפים להם.

כאשר אנחנו מחשבים או מעריכים את עלות הפרויקט חשוב לזכור מספר הוצאות שלא תמיד עולות לנו בראש כשאנחנו מדמיינים את בית החלומות.

החל מרכישת הקרקע, פיתוחה וכל המסים וההיטלים הכרוכים בכך.

אנשי מקצוע המעורבים בתהליך התכנון, מהאדריכל והמהנדס, דרך היועצים השונים ועד לעורכי דין, שמאים וכדומה.

אנשי מקצוע המעורבים בביצוע כמו קבלן, מפקח, אינסטלטור, חשמלאי וכדומה,

חומרי השלד, הגמר וכל מה שאנחנו מתכננים להכניס לבית שלנו.

שלב האומדן צריך להיות הראשון בתכנון הבית, מומלץ מאוד לבקש סיוע מבעל מקצוע העוסק בתחום אשר יכניס אותנו למסגרת תקציבית כבר בתחילת הדרך.

תכנון עלויות נכון ישפיע על התכנון האדריכלי של המבנה, על גודל המבנה ועיצובו,

כך למשל האדריכל יוכל לתכנן את המבנה בהתאם ליכולות שלנו לממן אותו, דרשו מאדריכל פורגמה .....

Calculator